122067364_782441892328000_4104798701727118500_n

Elin Synnøve Tvedten

Gründer av Ildhuset og medskaper av Gjerstad natur- og gårdsbarnehage. Jeg bor på Gjerstad Gård, som ligger i Tjølling ca. 3 km øst for Larvik. Jeg har i mange år vært opptatt av selvutvikling og livets ”sanne” mening. Dette har ført meg til noen utradisjonelle valg.

Jeg var blant annet hjemme med små barn (4 i tallet) og prioriterte hjemmefødsler og omsorg ved siden av noe deltidsarbeid og videreutdanning. Før familielivet startet, tok jeg utdanning ved Barratt Due`s Musikkinstitutt i Oslo. Etter hvert som behovet meldte seg, tok jeg andre fag som Drama - Livssyn – Økolog - Kultur og Helse og dette har gitt meg kompetansen Adjunkt med opprykk. I flere år arbeidet jeg som lærer i kulturskole og i vanlig skole. Dessuten var jeg vikar i tre år som kateket i Den Norske Kirke. Dette gav meg noen viktige erfaringer.

Etter en personlig krise i 2005, som krevde selvransakelse og oppgjør med gamle tankeforestillinger, bestemte jeg meg for å realisere en gammel drøm med utgangspunkt i gården som ressurs. Dette resulterte først i etableringen av Gjerstad Natur- og Gårdsbarnehage i 2007 og i 2009 stod Ildhuset ferdig
www.ildhuset.nowww.gjerstad.barnehage.no.

Våren 2009 avsluttet jeg studiet som Diplom Kunstterapeut  ved Institutt for Kunstterapi i Danmark.
www.kunstterapi.dk

Jeg har  en fireårig deltidsutdannelse  i InnerLifeTerapi ved ArunaAkademiet. Og jeg har fulgt flere fordypningsgrupper innenfor InnerLifeTantra.
www.innerlife.no

Jeg har også gått i lære hos Brita Haugen i Danmark og lært om myter, dans og fortelling.
www.britahaugen.dk

Og til sist har jeg fullført 3 års deltidsutdannelse i Enhetsterapi hos
Dr. Audun Myskja ved  Senter for Livshjelp.
www.senterforlivshjelp.no

Kontaktinformasjon

Ildhuset

Gjerstad Gård, Rauanveien 64
3261 Larvik
E-post: post@ildhuset.no
Tlf. 458 53 126

Veibeskrivelse

Kontakt oss

Please enter your name.
Please enter a message.