125375840_793112487919194_6866140896768770745_n

Terapi og Livsveiledning

Ønsker du å få en større erkjennelse av hvem du dypest sett er?

Det er mulig å løse opp i traumatiske opplevelser, angst og problemer som ligger på ulike nivåer i din kropp og i ditt energisystem.

En helbredelsesprosess er et samarbeidsprosjekt mellom deg som klient og meg som terapeut. Jeg har den grunnholdning at du har unik verdi! Hvert menneske bærer i seg en verden av viten og muligheter som kan åpnes og settes fri. Jeg får derfor en “fødselshjelperfunksjon” og teknikkene blir en støtte for din indre helbredelse.

Målet er at du skal erfare en større indre trygghet, tilfredshet og livsglede.

  Vi vil:

  • Bevissthetsendring ved større integrasjon av kropp, psyke og åndskraft
  • Forvandle negative minner og følelsesmønstre
  • Styrke erkjennelsen av mennesket som enhet og slik erfare en større indre autoritet og livsglede

Metoder:

  • Terapeutisk samtale og veiledning
  • Resonansterapi og energiarbeid
  • Forløsende traumemetoder
  • Kunstterapeutiske metoder
  • Mindfulness
pexels-alexandr-podvalny-344102

Terapeutisk samtale og veiledning:

Utgangspunktet for samtalen er at alle sammenhenger og svar finnes inni deg selv. Gjennom samtalen vil du bli ledet mot dine indre verdier og gjennom metodene vi velger, leter vi oss fram for å finne kilden til livsendring. Målet er at du kan leve i pakt med dine indre verdier og det livsmønsteret som er unikt for deg.

 

 

Resonansterapi og energiarbeid:

Et grunnprinsipp for helbredelse er resonans.

Ved at resonans bygger seg opp mellom terapeut og klient gjøres helbredelse mulig. Ved hjelp av lyd og nærvær kommuniserer vi med kroppens egne frekvenser og styrker samklangen som åpner opp for livgivende endring. I dette arbeidet bruker vi både stemme, tibetanske syngeboller og gong.

 

Forløsende traumemetoder:

Dyp PEAT - Prime Energy Activation and Trancendense.

Dette er en traumemetode utviklet av psykolog og forfatter Zivorad Slavinski som brukes i Enhetsterapistudiet hos dr.med. Audun Myskja.

Slavinski er tydelig på at vi lever i en spesiell tid, en tid der spirituell transformasjon er mulig og der målet er frigivelsen av menneskets sanne natur. Gjennom nøye uttenkte metoder, kan vi oppleve dyp transpersonell forvandling hvor hensikten er å komme i kontakt med egne iboende kvaliteter.

forside01

Kunstterapeutiske metoder:

Dypest sett handler kunstterapien om kunsten å leve. Kunstterapi er en gren innenfor psykoterapien som benytter kreative uttrykksformer som redskaper i en selvutviklende prosess. Når vi arbeider med kunstterapi, vil produktet som skapes fungere som et bindeledd mellom den indre og den ytre virkelighet, mellom det ubevisste og det bevisste og mellom klient og terapeut.

Den verbale og den nonverbale kommunikasjon skjer via det produktet som skapes og er en prosess mellom klient, terapeut og det kreative uttrykket. Kunstterapi egner seg både til individuelt arbeid og til bruk i grupper. Målet er å skape et rom av trygghet og mening, slik at klienten kan utforske sitt eget indre og finne fram til en kjerne av livsglede og kreativt overskudd.

Vi har alle en konstruktiv, skapende kraft som streber etter helhet, skjønnhet og integrasjon.

 

Mindfulness:

Fokus på pusterytme og tilstedeværelse.

Gjennom å utvilkle vår tilstedeværelse, lærer vi å avsløre og akseptere for så og gi slipp på destruktive tanker og adferdsmønstre, slik at vi kan møte oss selv og våre medmennesker med vennlighet, åpenhet og tydelighet.

Øvelsen har til hensikt å øke evnen til å være helt til stede i det som skjer i hvert øyeblikk med åpent sinn og åpent hjerte. Gjennom å øve på og romme seg selv, åpner vi opp for en endringsprosess - en prosess inn mot vår innerste kjerne, vårt sanne vesen, som vi i vår veltilpassethet har lært å fortrenge.

 

 

Kontaktinformasjon

Ildhuset

Gjerstad Gård, Rauanveien 64
3261 Larvik
E-post: post@ildhuset.no
Tlf. 458 53 126

Veibeskrivelse

Kontakt oss

Please enter your name.
Please enter a message.